Regeldruk voor kleine ondernemers nauwelijks gedaald

Kleine ondernemers merken weinig van de vermindering van de regeldruk. Dit is niet alleen hun beleving, maar ook feitelijk juist, ondanks de ambitieuze doelstellingen van verschillende kabinetten om de regeldruk sterk te verminderen. Deze ondernemers hebben de regeldruk in 7 jaar tijd met slechts 3% zien dalen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Actal. In zijn advies doet Actal de aanbeveling om nader te onderzoeken waarom de regeldruk voor deze ondernemers zo weinig is afgenomen. Verder adviseert Actal om gebruik te maken van reeds bestaande mogelijkheden om de regeldruk voor deze bedrijven te verminderen.

 

Het onderzoek richt zich op een schildersbedrijf en een broodjeszaak. Zij staan symbool voor kleine ondernemers, aangezien veruit de meeste regeldruk afkomstig is uit generieke verplichtingen.

 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Hoe kan het dat – ondanks alle goede voornemens – de regeldruk voor deze kleine ondernemers nauwelijks is gedaald? Actal adviseert het kabinet onderzoek te doen naar de oorzaken. Jan ten Hoopen (collegevoorzitter van Actal): “Het kabinet moet dit heel goed uitzoeken, om het probleem bij de wortel aan te pakken. Het is de hoogste tijd om de regeldruk voor kleine ondernemers daadwerkelijk en aanzienlijk te verminderen”.

Ook roept het onderzoek de vraag op of alle regeldrukverminderingen van de afgelopen jaren wel daadwerkelijk in de boeken van de kleine ondernemers terecht zijn gekomen? Een evaluatie kan hierover duidelijkheid bieden. Actal adviseert daarom om het onderwerp ‘regeldruk’ standaard op te nemen in de verplichte, periodieke beleidsevaluaties.

 

Bezint eer ge begint

Het onderzoek laat zien dat de regeldruk vooral groot is bij een BV. De ondernemer is dan vennootschapsbelastingplichtig en moet zijn jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Vooral voor micro-ondernemers met minder dan 10 medewerkers drukken dit soort verplichtingen zwaar.

Europa kent het ‘Think Small First’-principe. Actal adviseert om dit uitgangspunt bij nieuwe wet- en regelgeving te hanteren. Jan ten Hoopen: “Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat micro-ondernemers onnodig ingewikkelde financiële overzichten moeten opstellen. Een daadwerkelijke vermindering van de regeldruk”.

 

Eis niet meer dan de wet voorschrijft

Het is voor kleine ondernemers vervelend als zij wel voldoen aan de wet, maar een toezichthouder toch nog extra eisen stelt. Een praktijkvoorbeeld: een broodjeszaak heeft in een nieuwbouwpand geen sprinklerinstallatie geïnstalleerd, want dat was in zijn geval niet nodig. Na een brandveiligheidscontrole eist de toezichthouder dat hij dat alsnog doet. Jan ten Hoopen: “Het kan niet zo zijn dat toezichthouders bovenwettelijke eisen stellen aan ondernemers. Dit leidt tot onnodige uitgaven en irritatie bij ondernemers. En het komt niet ten goede aan het ondernemersklimaat in Nederland.”