Regeldruk Wet Natuurbescherming beter in beeld

Actal concludeert in zijn advies over de regeldrukeffecten van de wijziging van het Wetsvoorstel natuurbescherming dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig in beeld zijn gebracht. De Staatssecretaris van Economische Zaken laat naar aanleiding van dit advies die gevolgen beter in kaart brengen.

 

Aanleiding voor het onderzoek van Actal was een signaal dat de wijzigingen zouden leiden tot ongewenst grote effecten op de regeldruk. Actal constateert in het advies “Regeldruk Wet natuurbescherming” dat de toelichting bij de voorgestelde wetswijzigingen niet een volledig beeld geeft van de regeldruk. Dezelfde conclusie trekt Actal met betrekking tot het onderliggende wetsvoorstel. Het advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken luidt dan ook om de regeldrukeffecten van alle maatregelen in het Wetsvoorstel natuurbescherming en de nota van wijziging kwantitatief in beeld te brengen en te betrekken bij de oordeelsvorming over de doelstelling van de wet.

 

Op termijn wordt de Wet natuurbescherming ingekaderd in de Omgevingswet. Dit zal naar verwachting gepaard gaan met aanvullingswetgeving. Actal adviseert om de proportionaliteit van de regeldruk te bewaken bij deze inkadering.