Regeldrukgevolgen Ontwerpbesluit Inburgering zijn voldoende in beeld

Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering biedt invulling aan de verplichtingen van de wet: de verplichting tot het volgen van een participatieverklaringstraject en de verplichting tot het ondertekenen van de participatieverklaring. In een reactie op het ontwerpbesluit heeft Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat het besluit geen nieuwe verplichtingen schept. Evenmin scherpt het de verplichtingen aan. Daarom levert het besluit geen additionele regeldruk op. De regeldruk als gevolg van de nieuwe verplichtingen is al bij het wetsvoorstel in beeld gebracht. Die is geraamd op € 3 mln. voor 2017, oplopend in 2018 naar € 4,2 mln.

klik hier voor de reactie in PDF