Regeling houdende tijdelijke regels betreffende subsidie voor energie-intensieve mkb-ondernemingen ter tegemoetkoming van gestegen energieprijzen (Regeling tegemoetkoming energiekosten)

De winstgevendheid van mkb-ondernemers staat door de hoge energieprijzen onder druk. Het kabinet heeft op Prinsjesdag daarom aangekondigd om de mogelijkheden voor de introductie van een specifieke subsidieregeling voor energiekosten voor het energie-intensieve mkb te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende subsidieregeling. Het doel van de regeling is om energie-intensieve mkb-bedrijven te helpen bij de gestegen energiekosten, zodat zij ruimte krijgen om zich aan te passen. De (on)mogelijkheden van de uitvoering op korte termijn hebben geleid tot een modelmatige aanpak. De hoogte van de subsidie wordt dus niet bepaald op basis van het werkelijke verbruik en de werkelijke prijs die een mkb-ondernemer betaalt.

ATR heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het voorstel onderbouwt inhoudelijk waarom niet voor een minder belastend alternatief wordt gekozen. Het college heeft wel nog vragen bij de werkbaarheid van het voorstel. Zo is onder meer niet duidelijk welke input ondernemers hebben geleverd bij de totstandkoming van het voorstel en wat daar mee gedaan is. Verder is niet duidelijk wat er bij een faillissement van een ondernemer gebeurt als het ontvangen voorschot hoger is dan waar de ondernemer recht op heeft. De regeldrukparagraaf moet tenslotte op twee punten worden aangepast.

Advies is de regeling vast te stellen, nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Regeling tegemoetkoming energiekosten TEK