RegWatchEurope pleit voor versterking onafhankelijkheid EU-evaluaties

In een reactie op de consultatie over de herziening van de interne Europese evaluatierichtlijnen pleit Actal er samen met zijn vier buitenlandse zusterorganisaties voor om het Europese beleid beter te evalueren. In hun samenwerkingsverband RegWatchEurope adviseren de vijf “regeldrukwaakhonden” om een onafhankelijke expert zitting te laten nemen in het panel dat de onderwerpen voor een evaluatie selecteert en dat ook een oordeel vormt over de uiteindelijke kwaliteit van de evaluaties. Daarbij pleit RegWatchEurope ook voor het hanteren van concrete en transparante selectiecriteria. Naast het “Evaluate first” principe, wat inhoudt dat bestaande EU regelgeving pas mag worden herzien na een evaluatie, moet ook duidelijk worden wanneer beleid wordt geëvalueerd waar nog geen herziening voor is aangekondigd. Uiteindelijk maken immers juist evaluaties duidelijk of het beleid werkt of niet. Ten slotte vindt RegWatchEurope dat er in Europa meer aandacht moet komen voor de zgn. “nulvraag”, d.i. de vraag of het beleid wel echt nodig is. De evaluatie moet volgens de samenwerkende adviescolleges deze vraag beantwoorden, opdat onnodige EU-regelgeving of disproportioneel zware EU-regelgeving kan worden herzien of zelfs kan worden ingetrokken.

De reactie vindt u hier.

 

Toelichting:
Dit is een bericht van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, namens RegWatchEurope. RegWatchEurope is een samenwerkingsverband tussen Actal, de Nationaler Normenkontrollrat (NKR, Duitsland), de Regelrådet (Zweden), de Regulatory Policy Committee (RPC, het Verenigd Koninkrijk) en de Regulatory Impact Assessment Board (Tsjechië). De vijf adviescolleges adviseren hun respectievelijke regeringen over hoe de regeldruk kan worden verminderd.