“Remco van Lunteren is met ingang van 1 november 2021 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Als gevolg hiervan heeft hij aangegeven terug te willen treden als collegelid van ATR. De vacature die hierdoor binnen het college zal ontstaan, zal zo snel mogelijk worden ingevuld. ATR wenst Remco veel succes in zijn nieuwe functie en bedankt hem voor het werk dat hij als collegelid van ATR sinds juni 2017 heeft gedaan.
Het persbericht van het UMCU over Remco’s benoeming vindt u hier.”