Renteaftrekbeperking minimumkapitaalregel

ATR heeft op 19 juli 2019 het Wetsvoorstel renteaftrekbeperking minimumkapitaalregel ontvangen. Het Kabinet stelt voor om de renteaftrek voor banken en verzekeraars te beperken. Zij mogen de vergoede rente voor vreemd vermogen niet aftrekken, als hun vreemd vermogen hoger is dan 92% en hun eigen vermogen dus kleiner dan 8%. Daarmee worden de fiscale voordelen beperkt zodat financiële ondernemingen geen fiscaal voordeel hebben van een eigen vermogen voor zover dat kleiner is dan 8%. De aangifte van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt daartoe uitgebreid met een specificatie van de eigenvermogen-ratio en de verplichting om de renteaftrek te beperken.

Renteaftrek wordt ook beperkt door de earningsstrippingmaatregel. Van zowel banken als verzekeraars wordt aangenomen dat ze niet door die earningsstrippingmaatregel zullen worden geraakt. Voor de werkbaarheid is het beter als hierover vooraf zekerheid kan worden geboden. ATR adviseert om ondernemingen die te maken krijgen met de earningsstrippingmaatregel, uit te zonderen van de minimumkapitaalregel, of andersom.

ATR advies aan de Minister van Financien – Advies minimumkapitaalregel