Schaf toonplicht kentekenbewijs per direct af

De toonplicht van kentekenbewijzen moet direct worden afgeschaft. Bestuurders van ruim 11 miljoen voertuigen hoeven dan het kentekenbewijs niet meer telkens bij zich te hebben. Verder moet het mogelijk worden om het voertuig zonder einddatum te schorsen. Mensen hoeven dan niet meer van tevoren aan te geven voor hoe lang zij hun voertuig willen schorsen. Dit betekent dat een schorsing nooit meer hoeft te worden verlengd. Zo vervallen ook de extra kosten hiervoor, aldus het advies van Actal.

 

Schaf toonplicht kentekenbewijs per direct af

Het kabinet wil de Wegenverkeerswet 1994 wijzigen en daarmee op termijn de toonplicht voor het kentekenbewijs afschaffen. Hiermee volgt het kabinet het advies van Actal van 15 februari 2007 gedeeltelijk. Het kabinet stelt echter dat daadwerkelijke afschaffing pas mogelijk is, zodra handhavende instanties effectief kunnen controleren zonder dat bestuurders het kenteken-bewijs hoeven te tonen. Dit kan nu al, stelt Actal in een nieuw advies over de meest recente wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Het kentekenbewijs is immers een afschrift uit het  kentekenregister, en dat is een basisregistratie. Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “De overheid gebruikt basisregistraties om te voorkomen dat zij burgers en bedrijven steeds om dezelfde gegevens vraagt. De politie kan zelf, via de meldkamer, het kentekenregister raadplegen. Bestuurders van ruim 11 miljoen voertuigen hoeven het kentekenbewijs niet meer telkens bij zich te hebben. Deze wetswijziging maakt de afschaffing weliswaar mogelijk, maar het is nog steeds geen feit. Het blijft onduidelijk of en wanneer de toonplicht daadwerkelijk zal worden afgeschaft.”

 

Schorsen kentekenbewijs zonder einddatum mogelijk maken

Als iemand, bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte of verblijf in het buitenland, zijn auto tijdelijk niet gebruikt, kan hij het kentekenbewijs laten schorsen. Tot dusverre bedraagt de maximale schorsingstermijn één jaar. Het kabinet maakt met de wetswijziging meerjarig schorsen mogelijk. Hiermee volgt het kabinet het advies van Actal van 25 september 2008. Het blijft echter nog wel vereist dat er een einddatum voor de schorsing wordt opgegeven. Jan ten Hoopen: “Wij adviseren nu om nog een stap verder te gaan en om schorsen zonder einddatum mogelijk te maken. Hierdoor hoeft de eigenaar van een voertuig niet vooraf te bepalen hoe lang hij zijn voertuig wil schorsen. Hij hoeft dan ook nooit meer verlenging van de schorsing aan te vragen. En dus ook geen extra kosten te maken voor de verlenging.”