Schaf vergunning- en meldplicht gevelreiniging af

Gemeenten hanteren verschillende procedures voor het verlenen van toestemming voor het reinigen van gevels. Sommige gemeenten hanteren alleen algemene regels ter bestrijding van overlast door bijvoorbeeld geluid en verontreinigen. Andere gemeenten stellen ook meer
specifieke eisen. Ondernemers moeten dan bijvoorbeeld melden dat ze een gevel gaan reinigen, of ze moeten een vergunning aanvragen voor het gevelreinigen of voor het plaatsen van een object (steiger, hekwerk) op gemeentegrond. Naar aanleiding van een signaal van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft Actal onderzocht of een vergunning- of meldplicht echt nodig is. Het onderzoek heeft geleid tot het advies aan gemeenten om alleen algemene regels te hanteren. Gemeenten kunnen daarmee de vergunning- en meldplicht voor gevelreinigers uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen.

 

Vergunningen zijn niet meer nodig

Sommige gemeenten gaan – naar tevredenheid – de overlast voor de omgeving tegen met algemene regels in de APV. Zij hanteren geen vergunning- en meldplicht voor het reinigen van gevels. Ondernemers moeten dan voldoen aan de algemene regels. Ze hoeven echter geen toestemming meer te vragen voor de gevelreiniging. En ook de vergunning voor het plaatsen van steigers of hekwerken is overbodig. Dit sluit aan op de aanbeveling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de ‘objectvergunning’ uit het Model APV heeft geschrapt.

 

 

Meldplicht biedt geen meerwaarde

Het instellen van een meldplicht in plaats van een vergunningplicht heeft geen toegevoegde waarde. De welwillende bedrijven melden immers keurig, maar dat zijn ook precies de bedrijven die over het algemeen geen (zware) overtredingen begaan. Als alternatief voor de meldplicht suggereert Actal beter gebruik te maken van de signalen van inwoners, en proactief met de lokale en regionale gevelreinigingsbedrijven te communiceren over situaties die een gevelreiniging kunnen bemoeilijken (buurtfeest, optocht etc.).

 

Vergunningen schrappen: ook voor andere beroepsgroepen?

Actal heeft niet onderzocht of andere beroepsgroepen (glazenwassers, schoorsteenvegers, voegbedrijven en dakdekkers) ook te maken hebben met een dergelijke vergunning- en/of meldplicht. Actal adviseert de VNG en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om dit te onderzoeken, zodat gemeenten ook voor andere beroepsgroepen overbodige vergunning- en/of meldplichten kunnen afschaffen.