Scherper zicht op regeldruk uit EU nodig

Uit onderzoek dat Actal heeft laten uitvoeren blijkt dat de Nederlandse beleidsvoorbereiding bij voorgenomen Europese regelgeving onvoldoende inzicht geeft in de effecten voor regeldruk. Daarmee gaat een kans verloren om tijdig zicht te krijgen op de gevolgen van een voorstel voor het Nederlandse bedrijfsleven, de burger en de overheid. De mogelijkheid om tijdens de onderhandelingen effectief in te zetten op minder belastende alternatieven wordt hierdoor ondergraven. Het volledige rapport en het naar aanleiding hiervan opgestelde advies zijn digitaal beschikbaar.