Schietlijst vuurwerk nodeloos ingewikkeld

De regels voor het afsteken van evenementenvuurwerk zijn nodeloos ingewikkeld. Zonder concessies te doen aan de veiligheid van de mens en de gevolgen voor het milieu kan de uitvoering een stuk eenvoudiger. Ondernemers zijn onnodig veel tijd kwijt met het aanvragen van de toestemming. En ook het doorgeven van wijzigingen is onnodig moeilijk. Vooral de ‘schietlijst’ kan een stuk eenvoudiger. Dit concludeert Actal in zijn advies over ‘Verminder regeldruk bij vuurwerkevenementen’.

 

Maak de aanvraag eenvoudiger

Om evenementenvuurwerk te mogen afsteken vragen ondernemers ontbrandingstoestemming aan. Daarbij moeten zij ook gegevens aanleveren die de overheid al in haar bezit heeft, bijvoorbeeld een kopie van hun toepassingsvergunning. Daarnaast mogen zij wijzigingen in het draaiboek tot uiterlijk 4 werkdagen vóór het evenement doorgeven. Maar regelmatig moet er juist op het laatste moment iets veranderen, bijvoorbeeld door de lokale weersomstandigheden. Jan ten Hoopen: “Die dubbele uitvraag van gegevens komen we vaak tegen. De overheid moet geen gegevens vragen die zij al heeft. Verder zijn juist bij grootschalige evenementen de omstandigheden op de dag zelf bepalend voor een veilig verloop. Dat je als ondernemer dan een wijziging niet meer kan doorgeven, is frustrerend en werkt mogelijk contraproductief. Die onnodige belemmeringen moeten we echt afschieten!”

 

De schietlijst schiet zijn doel voorbij

Bij een ontbrandingsmelding vullen ondernemers ook de ‘schietlijst’ in. Per artikel vullen zij allerlei gegevens in, zoals: fabrikant, artikelnummer, gewicht, kaliber, e.d. Zelfs voor het minst gevaarlijke vuurwerk – consumentenvuurwerk – moeten ondernemers de schietlijst volledig per artikel invullen. Jan ten Hoopen: “De vraag is of het toegevoegde waarde heeft om ook het minder gevaarlijke vuurwerk op artikelniveau in de schietlijst op te nemen. Het is onduidelijk waarom het niet volstaat om alleen het gevaarlijkste vuurwerk te vermelden. Mijn advies aan de overheid is: onderzoek de mogelijkheden om tot een vereenvoudiging te komen, zodat ondernemers beter met de regels uit de voeten kunnen”.