Seminar Actal: Van regeldrukbeleid naar betere regels, de toekomst van het regeldrukbeleid

Onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van wet- en regelgeving is essentieel voor het vertrouwen in de overheid. En vanuit de politiek en het bedrijfsleven is er brede steun voor een systeem waarin een onafhankelijke instelling die kwaliteit beoordeelt. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens het seminar ‘Van regeldrukbeleid naar betere regels’ op 30 mei. Het seminar werd georganiseerd door Actal, het adviescollege toetsing regeldruk.

 

Actal vindt dat het niet langer moet gaan over het verminderen van regeldruk, maar om het maken van betere regels. Jan ten Hoopen, voorzitter Actal: “Wil je tot goede regelgeving komen, dan moet je ervoor zorgen dat de regels werkbaar zijn: ze moeten aansluiten bij de bedrijven en burgers die met die regels moeten werken. Om die werkbaarheid te kunnen vaststellen moet je weten wat de gevolgen van regels zijn. Die gevolgen moet je in beeld brengen en bij de besluitvorming tegen elkaar afwegen. Wij vinden dat het volgende kabinet de brede gevolgen van wetsvoorstellen in kaart moet brengen door middel van zogenaamde impact assessments. De toetsing daarvan moet tijdig, onafhankelijk en extern gebeuren.”

 

Vertrouwen in de overheid

Was Nederland ooit koploper als het ging om het aanpakken van regeldruk, inmiddels zijn verschillende landen ons voorbijgestreefd. Dat is jammer, betoogde onder meer Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer. ‘Inzicht is de basis voor vertrouwen in wetgeving. Maar van slechts 46% van alle Nederlandse wetgeving is de effectiviteit onderzocht. Vaak omdat ministeries niet weten hoe ze zulk onderzoek moeten uitvoeren. Het is dus belangrijk dat daar capaciteit voor is.’

 

Reactie bedrijfsleven en politiek

Ook Michaël van Straalen (MKB Nederland), Frank de Grave (Federatie Medisch Specialisten) en Adriaan Schout (Instituut Clingendael) onderstreepten dat er nog forse verbeteringen mogelijk zijn in het systeem van regelgeving in Nederland. Door te zorgen voor ‘een nulmeting om de effectiviteit van nieuwe regels te beoordelen’, door ‘vaker te kiezen voor de nuloptie (niets doen)’, en door ‘het meten van de kwaliteit van regels veel systematischer aan te pakken dan nu gebeurt.’ Deze denkbeelden konden rekenen op bijval van de aanwezige Kamerleden: Elbert Dijkgraaf (SGP), Sharon Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Mei Li Vos (PvdA) en Erik Ziengs (VVD). Vos: “Wij Kamerleden zijn vaak goed in nadenken over waarden, maar slecht in nadenken over uitvoering.” Dijkgraaf beaamde: “Ik heb te vaak meegemaakt dat de politiek er iets doorheen duwt, en dan voor lief neemt dat er weer regels bijkomen die onuitvoerbaar zijn. Dan heb je zo’n onafhankelijke toezichthouder keihard nodig.”

 

Impact assessments in het Verenigd Koninkrijk

Michael Gibbons, voorzitter van de Regulatory Policy Committee – in veel opzichten de Britse Actal – sloot de dag af met een pleidooi voor een externe waakhond die de kwaliteit van wetgeving onafhankelijk beoordeelt. Zijn organisatie doet dat voor praktisch álle nieuwe Britse regelgeving. En met impact assessments. Daarmee bewijzen de Britten niet alleen dat het kan, maar ook dat het werkt. Gibbons: ‘Dat is niet alleen goed voor bedrijven en burgers, maar ook voor departementen en politici. Zij verbeteren immers de kwaliteit van hun regels én hun geloofwaardigheid. Niemand gelooft een politicus zomaar als hij beweert de regeldruk met 100 miljoen te hebben verminderd – totdat een onafhankelijke partij dat bevestigt.’

 

Het programma en het visiedocument van Actal vindt u hieronder. Dat geldt ook voor de bijdragen van de sprekers en panelleden op het seminar.

 

Videoverslag

Van het seminar is een videoverslag gemaakt, met een sfeerimpressie en met korte interviews van belangrijke sprekers en genodigden. Dit verslag vindt u hier .

 

Documenten seminar :”Van regeldrukbeleid naar betere regels”

Programma van het seminar: hier

Visiedocument Actal: hier

Speech Francine Giskes (Algemene Rekenkamer): hier

Presentatie Daniel Trnka (OECD): hier

Presentatie Maarten Smit (Europese Commissie, kabinet Frans Timmermans): hier

Presentatie Adriaan Schout (Instituut Clingendael): hier

Presentatie Michael Gibbons (RPC): hier