Lopende signalen

Als ATR onderzoek doet naar aanleiding van concrete signalen over wettelijke verplichtingen die niet proportioneel en/of niet werkbaar zijn, dan vermelden we dat op deze pagina. Momenteel lopen bij ATR de volgende onderzoeken:

  1. Lessen van de Covid19 crisismaatregelen: dit onderzoek richt zich op de vraag welke lessen we kunnen trekken uit de manier waarop de crisiswetgeving tot stand is gekomen en hoe deze vorm heeft gekregen. Daarbij komt o.a. aan de orde welke afwegingen de wetgever heeft gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de afweging tussen snelheid en zorgvuldigheid, of ten aanzien van de vraag welke fouten- en fraudepercentage aanvaardbaar is.
  2. Accountants spelen een grotere rol in de controle van naleving van wettelijke verplichtingen. De controles leiden tot veel regeldruk.  De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is of veel van de controlerende taken van de overheid zijn belegd bij de accountants. En wat zijn de gevolgen van deze verschuiving voor de (ook ervaren) regeldruk? Het onderzoek zal in 2022 van start gaan.

Mocht u meer informatie voor ons hebben die relevant kan zijn voor deze onderzoeken, dan kunt u die met ons delen via onderstaande link.

Uw feedback helpt ons verder

 Uw antwoorden kunnen het onderzoek verder helpen! Heeft u antwoord op een vraag of wilt u ons extra informatie geven? Gebruik dan de knop ‘Feedback’.