Nieuwe signalen

ATR heeft de bevoegdheid om advies uit te brengen naar aanleiding van signalen over onnodige regeldruk uit de samenleving. Deze signalen krijgt ATR in de vorm van meldingen van branche-, beroeps- en belangenorganisaties of van individuele ondernemingen, burgers of professionals.

Of ATR een onderzoek start, hangt af van het antwoord op nog openstaande vragen. U kunt ons daarbij helpen met uw antwoorden en andere informatie. Gebruik daarvoor onderstaande link.

“Wilt u een signaal doorgeven of andere feedback geven, klik dan hier.”