Nieuwe signalen

ATR heeft de bevoegdheid om advies uit te brengen naar aanleiding van signalen over onnodige regeldruk uit de samenleving (mits dat niet ten koste gaat van onze kerntaak om te adviseren over voorgenomen wetgeving). Deze signalen krijgt ATR in de vorm van meldingen van branche-, beroeps- en belangenorganisaties of van individuele ondernemingen, burgers of professionals.

Wilt u melding maken van wettelijke verplichtingen die volgens u onnodig belastend (niet proportioneel) en niet werkbaar zijn, gebruik dan onderstaande link.

“Wilt u een signaal doorgeven of andere feedback geven, klik dan hier.”