Onze werkwijze

Als ATR signalen binnen krijgt over onnodige regeldruk, dan onderzoeken we eerst de oorzaak (wetten en regels), wie de regeldruk ondervindt (onze doelgroepen), hoe hoog de regeldruk is en hoe het makkelijker kan. ATR bepaalt vervolgens welke meldingen wel, en welke meldingen niet nader worden onderzocht.

Wilt u een melding doen bij ATR? Dan kan het handig zijn om te kijken hoe ATR bepaalt om een nader onderzoek te doen, of niet. Hoe concreter de meldingen zijn, hoe makkelijker de beslissing voor ons wordt. Alle meldingen die bij ATR binnenkomen, volgen dezelfde route.

Download hier het schema dat ATR volgt bij de beoordeling van regeldruksignalen.

Processchema Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) bij beoordeling Regeldruksignalen

ATR Processchema