Smart regulation conferentie: Europese waakhond en een netto-reductiedoelstelling

Op 7 mei 2014 organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Actal een internationale conferentie over het onderwerp Smart regulation in Europa. Sprekers waren dr. Edmund Stoiber (voorzitter High Level Group) en minister Henk Kamp (EZ). In een paneldiscussie gaven Marianne Klingbeil (Europese Commissie), Bernard Wientjes (voorzitter VNO/NCW) en Jan ten Hoopen (collegevoorzitter Actal) hun visie op het beperken van de regeldruk uit Europa. De conferentie werd afgesloten door minister-president Mark Rutte.

 

De verschillende sprekers wezen tijdens de conferentie op het belang dat Europa een kwantitatieve netto-reductiedoelstellig gaat hanteren, zoals Nederland dat al geruime tijd doet. Jan ten Hoopen onderstreepte in dit verband de mogelijkheid voor de nieuwe Europese Commissie om per saldo een vermindering van de regeldruk met € 60 miljard te bewerkstelligen. Deze doelstelling is vergelijkbaar met de huidige Nederlandse reductiedoelstelling van € 2,5 miljard. Minister Kamp en de heer Wientjes pleitten voor een Europese onafhankelijke regeldrukwaakhond, à la Actal. Minister-president Rutte kondigde aan dat dit één van de speerpunten zal zijn voor het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016.

 

Een interview met minister Kamp op RTL-Z vindt u via deze link: http://www.rtlxl.nl/#!/210334/64da309a-b7bf-4388-9af1-c3a6c9d5199f