Steeds méér administratieve rompslomp voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders zien dat hun administratieve lasten de laatste tijd zijn fors gestegen, in plaats van afgenomen. Dit komt doordat de verschillende organisaties aan wie zij verantwoording moeten afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg, op een andere manier gegevens opvragen en aangeleverd willen hebben. Het moet telkens net ietsje anders, en dat kost onnodig veel tijd. Dit staat in het advies over het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg dat Actal aan minister Schippers van VWS heeft aangeboden. Collegevoorzitter van Actal Jan ten Hoopen: “Er is heel veel te winnen door met elkaar één werkwijze af te spreken die gebruikmaakt van de gegevens die zorgaanbieders toch al registreren. Daardoor blijft er meer tijd over om daadwerkelijk zorg te verlenen. Er zijn al te vaak te weinig handen aan het bed.”

 

Het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg, dat in 2014 een wettelijke basis heeft gekregen, heeft het aantal kwaliteitsindicatoren met 20% teruggebracht. Maar de zorgaanbieders moeten in de praktijk nog veel andere kwaliteitsgegevens aanleveren, ook aan onder andere de zorgverzekeraars, de brancheorganisatie van verzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de stichting Dutch Institute for Clinical Auditing en MediQuest BV. Zorgaanbieders ervaren deze stapeling van vragen om gegevens als onnodig belastend. Bovendien is het werk dat ermee gepaard gaat, de afgelopen periode verveelvoudigd. Het extra werk wordt vooral veroorzaakt door de verschillen in uitvraag tussen de verzekeraars en de toezichthouders.