Stop rijbewijs

Het wetsvoorstel Stop rijbewijs maakt het mogelijk voor burgers om online melding te doen dat hun rijbewijs is vermist of gestolen. Dat maakt het rijbewijs direct ongeldig. Ook als een burger vermoed dat met zijn rijbewijs fraude wordt gepleegd, kan hij dat melden, ook als hij het rijbewijs nog heeft. Op deze manier kan het misbruik van en fraude met identiteiten sneller worden gestopt.

Het wetsvoorstel wordt gemotiveerd met de casus Romet. Romet deed in 1995 aangifte van diefstal van zijn rijbewijs, maar de overheid maakte het rijbeijws niet ongeldig. Daardoor konden fraudeurs voertuigen op zijn naam registreren. Overtredingen die zij met die voertuigen maakten werden aan Romet toegerekend. Hij kwam in grote moeilijkheden doordat de overheid hem als katvanger zag. Omdat er bij geen Romet geen probleem was met de aangifte, en dit voorstel juist het doen van aangifte verbetert, constateert ATR dat nut en noodzaak niet passend zijn toegelicht.

Dit voorstel maakt een verbetering uit 2006 weer ongedaan. Sinds 2006 heeft de aangifte van vermissing als gevolg dat het rijbewijs ongeldig wordt. Dat wordt nu weer teruggedraaid en vervangen door de mogelijkheid om online aangifte te doen. ATR adviseert om de verbetering uit 2006 te behouden.

Omdat jaarlijks enkele honderden DigiD’s worden ontfutseld, en omdat de RDW veel valse meldingen over voertuigen en rijbewijzen krijgt, moet rekening worden gehouden met het risico dat deze mogelijkheid wordt misbruikt. Het college adviseert om hier goed op te letten en de slachtoffers die dit overkomt te helpen bij het terugdraaien van de ongeldigheid en herstellen van de gevolgen.

ATR advies aan de Minister van IenW – Stop rijbewijs