Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022

Op 14 september 2022 is aan ATR voor advies voorgelegd de Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022. Dit is een subsidieregeling voor de ondersteuning van zorgprofessionals in Covid-tijd. Deze subsidieregeling volgt op de subsidieregeling coronabanen in de Zorg 2021. De kosten voor coronabanen van januari t/m juni 2022, worden achteraf gesubsidieerd. Coronabanen zijn tijdelijke ondersteunende banen waarmee zorgprofessionals worden ontlast.

Deze subsidie is bedoeld om zorgprofessionals te helpen met tijdelijke ondersteunende functies. Subsidie wordt gegeven voor functies zoals gastheer/gastvrouw, zorgbuddy, welzijn-assistent of ondersteuner veiligheid.

De coronabanen moeten op korte termijn verlichting te bieden aan professionals in de zorgsector die overbelast zijn. Het gaat daarbij om taken waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke vermindering van de werkdruk professionals geven.

Deze subsidie geldt alleen voor activiteiten die al zijn afgerond. De regeling kan geen invloed meer uitoefenen op de overbelasting van de zorgsector. ATR adviseert om toe te lichten waarom een subsidieregeling wordt voorgesteld voor werkzaamheden die al zijn afgerond. Omdat de regeling de activiteiten achteraf bekostigt, adviseert ATR als alternatief voor de subsidie een bekostigingsregeling.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de gegevens die zijn ingediend voor de eerste Cozo subsidieregeling. ATR adviseert om die gegevens te hergebruiken (met toestemming van de aanvrager).

Aan de minister van VWS – Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022