Subsidieregeling Coronabanen in de zorg

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aan ATR een spoedadvies gevraagd over de Subsidieregeling coronabanen in de zorg. Deze regeling moet het mogelijk maken voor zorginstellingen om extra mensen aan te trekken en op te leiden, vooral met het oog op een eventuele derde golf. Uitgangspunt van de regeling is dat het om volwaardige banen moet gaan. Daarom stelde de regeling als voorwaarde dat de mensen die deze banen krijgen, ten minste 20 uur per week moeten worden ingezet. ATR kreeg echter signalen dat werkzoekenden zich niet aanmelden, omdat niet zeker is of ze wel zullen worden ingezet en dus ook niet zeker is of ze wel een vergoeding krijgen. Dat hangt namelijk af van de ernst van de derde golf. ATR adviseert om een andere subsidievoorwaarde te gebruiken, namelijk het hebben van een arbeidscontract van ten minste 20 uur. Hierdoor zijn de potentiële werknemers verzekerd van een vergoeding. En zorginstellingen kunnen deze mensen aanstellen, zonder dat ze een financieel risico lopen (want de subsidie dekt 100% van de arbeidskosten).

ATR advies aan de Minister van VWS – Subsidieregeling coronabanen in de zorg