Wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen

Op 17 december 2018 is het wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging legt verplichtingen vast voor telecomaanbieders indien een abonnee wenst over te stappen naar een andere aanbieder. Aanvullend legt het de ministeriële bevoegdheid vast om inlichtingen te vorderen van aanbieders van elektronische communicatiediensten – en netwerken voor het uitvoeren van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken. ATR adviseert de regeldrukgevolgen van deze wijziging te berekenen en te vermelden in de memorie van toelichting.

ATR advies aan de Minister van EZK over wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen