Tijdelijk besluit begeleid rijden

Actal heeft op 7 april 2011 een advies uitgebracht over het Tijdelijk besluit begeleid rijden. Het Tijdelijk besluit begeleid rijden strekt tot de introductie van een experiment van begeleid rijden voor jongeren vanaf 17 jaar om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders te verbeteren. Actal heeft de minister van Infrastructuur en Milieu geadviseerd om:

  • De volledige gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers kwantitatief in beeld te brengen;
  • De stijging van de administratieve lasten voor burgers te compenseren;
  • De regeldrukgevolgen expliciet te betrekken in de (tussen)evaluatie van het experiment;
  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de geldigheidsduur van de theoriecertificaten AM, A en B gelijk te trekken met die van de overige rijbewijscategorieën;
  • De keuze te maken voor het minst belastende alternatief. In tegenstelling tot het voorgestelde systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van een begeleiderspas en antecedentenonderzoek stelt Actal voor dat (om als begeleider te kunnen fungeren) kan worden volstaan met de verplichting om een geldig rijbewijs te kunnen tonen en te beschikken over minimaal 10 jaar rijervaring.