Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

In de Verordening (EU) 2022/1854 zijn maatregelen opgenomen om de gevolgen van hoge energieprijzen te beperken. Eén van de maatregelen uit de Verordening is dat lidstaten een plafond toepassen op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten. De opbrengsten uit het plafond moeten worden ingezet om eindgebruikers te compenseren. Het plafond geldt voor inkomsten uit de verkoop van elektriciteit die wordt opgewekt uit productie-installaties van de volgende bronnen: wind, zon, geothermie, waterkracht, biomassa, afval, kernreactoren, bruinkool, ruwe aardolieproducten en turf. Inkomsten boven het plafond worden afgeroomd. De heffing waarmee dit gebeurt is de inframarginale heffing. Deze heffing is tijdelijk en geldt voor de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023.

ATR heeft de Minister voor Energie en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn gegeven, de toelichting aandacht besteedt aan de overwogen alternatieven en de doelgroep is betrokken. Tot slot is de regeldruk volledig in kaart gebracht.

Advies is het wetsvoorstel in te dienen.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing