Toegevoegde waarde IMVO bij Seed capital regeling onduidelijk

De toegevoegde waarde van het voldoen aan richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) is bij investeringen in start-ups onvoldoende duidelijk. Een betere onderbouwing is nodig om de meerwaarde van een IMVO-verplichting voor investeerders duidelijk te maken. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in reactie op een voorstel dat de voorwaarden van de zogeheten Seed capital-regeling wijzigt.

Toegevoegde waarde

Met deze Seed capital-regeling stimuleert de overheid investeerders om te investeren in start-ups. De gedachte is dat fondsbeheerders in de toekomst in het fondsplan opnemen hoe zij gaan zorgen dat hun plannen passen bij het gedachtegoed van internationaal maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dat wordt dan een voorwaarde voor het gebruik kunnen maken van de Seed capital-regeling. De toegevoegde waarde van de verplichting wordt uit het voorstel niet duidelijk, terwijl aanvragers wel kosten zullen moeten maken om aan de verplichting te kunnen voldoen.

Europa

Het gros van de mkb-bedrijven is uitgezonderd van (aanstaande) Europese wetgeving op het gebied van IMVO. Dit voorstel voegt desondanks wel verplichtingen toe voor het mkb. De toelichting meldt niet waarom gekozen is voor deze afwijking. Bovendien loopt Nederland hiermee vooruit op inwerkingtreding van Europese wetgeving. ATR adviseert het voorstel verder te onderbouwen op zowel de toegevoegde waarde als de nationale verplichting.

Werkbaar

Fondsbeheerders moeten gebruik kunnen maken van standaardformulieren bij de naleving van IMVO, zodat zij weten wanneer zij aan het IMVO-subcriterium voldoen. De toelichting maakt echter niet duidelijk of deze ter beschikking worden gesteld.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat- Wijziging RNES i.v.m. IMVO subsidiemodule Seed capital technostarters.

Naschrift

Inmiddels is het voorstel (met een gewijzigde titel) gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2023, 35092 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). IMVO maakt geen onderdeel meer uit van de regeling. Vanwege juridische overwegingen is namelijk besloten om IMVO nog niet in de wijzigingsregeling op te nemen.