Toelatingsprocedures nieuwe zorgaanbieders kunnen eenvoudiger

Het wetsvoorstel Toelating Zorgaanbieders (WTZa) introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast scherpt het de verplichtingen in de vergunningprocedure aan. Actal adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beide procedures te vereenvoudigen en waar mogelijk samen te voegen. Zo kan de regeldruk voor nieuwe zorgaanbieders beperkt blijven. Alle nieuwe zorgaanbieders moeten zich sowieso inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Actal adviseert dat de KvK – na inschrijving in het Handelsregister – de zorgaanbieder bij het CIGB meldt. Ook dit beperkt de regeldruk voor nieuwe zorgaanbieders.

 

Integreer melding en vergunningaanvraag in één procedure

Voor nieuwe zorgaanbieders met een relatief hoog risicoprofiel zijn straks twee afzonderlijke procedures verplicht: de meldplicht en de vergunningaanvraag. Beide procedures kennen elk hun eigen verloop. Voor risicovolle zorgaanbieders scheelt het veel werk als zij slechts één procedure hoeven te doorlopen. Actal adviseert daarom voor deze groep de vergunningaanvraag gelijk te stellen aan de melding. “Dat maakt de weg vrij om beide procedures te integreren. En dat leidt tot aanzienlijk minder regeldruk”, zegt Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal.

 

Laat KvK nieuwe zorgaanbieders aan het CIBG melden

Een nieuwe zorgaanbieder mag zich uitsluitend bij het CIBG melden als hij zich eerst bij de KvK heeft ingeschreven. Om de regeldruk voor de nieuwe zorgaanbieders te beperken, adviseert Actal dat de KvK na inschrijving in het Handelsregister de melding aan het CIBG verzorgt. Het CIBG kan vervolgens de zorgaanbieder gericht benaderen met de vraag om de nog ontbrekende informatie aan te leveren. “Het CIBG kan dan gebruikmaken van een vóóringevuld formulier, waarop de zorgaanbieder alleen nog maar de ontbrekende gegevens hoeft in te vullen. Je kunt het formulier qua opzet dan vergelijken met de vóóringevulde aangifte bij de Belastingdienst”, aldus Jan ten Hoopen.

Klik hier voor het advies in PDF  PDF logo