Tweede Kamer en Actal onderschrijven belang ex ante toetsing op gevolgen voor regeldruk

Het College van Actal heeft op 26 januari 2012 gesproken met leden van vaste commissie voor BZK. Actal heeft tijdens deze bijeenkomst het nieuwe mandaat en het werkprogramma gepresenteerd.  Tevens heeft Actal gewezen op de mogelijkheden voor de Tweede Kamer om Actal om advies te vragen over amendementen, moties en initiatiefwetsvoorstellen. De aanwezige Kamerleden stelden onder meer vragen over het mandaat en de zichtbaarheid van Actal. Er is veel waardering voor het werk en oordeel van Actal, maar de Kamerleden zien mogelijkheden om de zichtbaarheid te verhogen.

 

De aanwezige Kamerleden bleken veel aandacht te vragen voor de ex ante toetsing. Op grond van het nieuwe Instellingsbesluit van juni 2011 is de ex ante toetsing van Actal beperkt tot enkele grote dossiers. De Kamerleden willen voorkomen dat onvoldoende structurele aandacht is voor de vermindering van regeldruk.

 

Het wetsvoorstel Wet Actal, dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, regelt de permanente status van Actal. Het Instellingsbesluit 2011 zal de basis vormen voor het mandaat van het permanente Actal.

 

In de media is aandacht geschonken aan het overleg tussen de Tweede Kamer en Actal. SC Online heeft een artikel gepubliceerd. Het artikel is te vinden via deze link: http://www.sconline.nl/artikelen/details/2012/01-januari/26/-Waakhond-regeldruk-gedraagt-zich-te-diplomatiek-.html. Op 27 januari verscheen in Het Financieele Dagblad het nieuwsbericht ‘Kamer ontevreden over optreden van waakhond Actal’, waarin het de wens van de Kamer beschrijft dat Actal zijn adviezen zichtbaarder voor de Tweede kamer moet maken.