Tweede Kamer vraagt zienswijze Actal over Ontwerpbesluit Eenduidige loonaangifte

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Actal op 4 januari 2010 zijn zienswijze gestuurd over de gevolgen van het Ontwerpbesluit Eenduidige loonaangifte voor de administratieve lasten. De Tweede Kamer houdt hierover op 13 januari a.s. een hoorzitting. Actal constateert dat nog niet is voldaan aan de voorwaarden om de eenduidige loonaangifte op een verantwoorde manier in werking te kunnen laten treden. Het is daarom nog niet zeker of het kabinet de beoogde merkbare vermindering van administratieve lasten verwezenlijkt. De voorwaarden waren eerder gespecificeerd in het advies dat Actal op 8 mei 2009 over het Ontwerpbesluit heeft uitgebracht.