Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0)

Op 3 juni 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). De regeling verlengt de huidige subsidieregeling op basis waarvan bedrijven die als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen. Bedrijven kunnen voor een volgende periode van 4 maanden de tegemoetkoming vragen. De nieuwe regeling biedt ruimte om tot ontslag van werknemers over te gaan en indien nodig collectief ontslag. Om een verlaging van de tegemoetkoming te voorkomen of te beperken moet het bedrijf dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het bereiken van overeenstemming met de vakbeweging. Nieuw is ook dat de werkgever werknemers moet stimuleren tot deelname aan scholing en ontwikkelingsadviezen.

ATR laat de minister van SZW weten dat er geen minder belastend alternatief is voor de gekozen aanvraag- en vaststellingsprocedure. Wel adviseert ATR de vraag aan de werkgever naar het ontvangen van een subsidie op basis van de eerste regeling te schrappen, omdat UWV die informatie uit de eigen administratie kan halen. Ook adviseert ATR de minister om de inspanningsverplichting gericht op scholing en deelname aan ontwikkelingsadviezen te verduidelijken. Het gebrek aan duidelijkheid kan tot discussies en conflicten met UWV en werknemers leiden. Tenslotte beveelt ATR aan om de regeldrukparagraaf aan te vullen met een berekening van de kosten van de inspanningsverplichting en de accountantskosten voor de werkgever bij de vaststelling van de subsidie.

ATR advies aan de Minister van SZW – 2e tijd. noodm. overbrugging behoud van werkgelegenheid (NOW2)