Uitbreiding Basisregistratie Ondergrond met domein milieukwaliteit

Voordat grond gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw, moet duidelijk zijn wat de bodemkwaliteit is. Dit voorstel legt vast dat gegevens over de bodemkwaliteit voortaan in de Basisregistratie Ondergrond (Bro) komen. Dit bespaart toekomstige onderzoekskosten. De onderbouwing van het voorstel is op hoofdlijnen in orde, maar de regeldrukparagraaf behoeft wel een aanpassing. Dat schrijft ATR aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Minder belastend

Door gegevens op te nemen in een basisregistratie is het mogelijk om gegevens te gebruiken, zonder dat opnieuw aanleveren nodig is. Dit voorstel wijst het milieuhygiënisch onderzoek aan als registratieobject in de Bro. Daardoor is het mogelijk deze gegevens opnieuw te gebruiken. Dit bespaart onderzoekskosten bij bestuursorganen en private partijen die graafwerkzaamheden doen.

Regeldrukberekening behoeft aanpassing

De regeldruk is berekend door onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Bij de berekening is echter de aanname dat, naast gegevens die in bezit zijn bij bestuursorganen, ook gegevens van netbeheerders toegevoegd zullen worden aan de Bro. Dit is echter (nog) niet het geval. De regeldrukgevolgen zijn daardoor te hoog ingeschat.

De formele titel van dit voorstel is de Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond in verband met het toevoegen van het registratieobject milieuhygiënisch bodemonderzoek en het beperken van de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven.

ATR advies minister BZK – Besluit Bro i.v.m. milieuhygiënisch bodemonderzoek en leveringsplicht van drinkwaterbedrijven