Uitfasering oudedagsreserve

De oudedagsreserve houdt in dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting een bepaald deel van zijn winst mag reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dat deel hoeft geen winstbelasting te worden afgedragen. Met ingang van 1 januari 2023 mag de oudedagsreserve niet verder meer worden opgebouwd.

De reservering van een deel van de winst voor een oudedagsvoorziening (pensioen) is een papieren handeling waarvoor geen geld aan de onderneming hoeft te worden onttrokken. Dat deel van de winst blijft beschikbaar voor bijvoorbeeld investeringen. In ongeveer de helft van de gevallen wordt de reservering uiteindelijk niet gebruikt voor een oudedagsvoorziening. Dan leidt de reservering alleen tot uitstel belasting. De oudedagsreserve dient dan het oorspronkelijke doel niet.

Het kabinet stelt wel voor om de fiscale ruimte voor de derde pensioenpijler (individueel pensioen) te vergroten. Daarmee zet het kabinet een stap in de richting van een arbeidsvormneutraal pensioenkader. Daarmee worden de mogelijkheden om als ondernemer te sparen voor de oude dag vergroot.

Het stoppen van de oudedagsreserve neemt de regeldruk van die papieren handeling weg. Die gevolgen waren nog niet beeld gebracht. ATR adviseert om dat alsnog te doen. Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt in welke mate de regeldruk door dit voorstel afneemt. Voor het benutten van de individuele mogelijkheden moeten ondernemers aanvullende handelingen verrichten.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Advies afschaffen FOR