Uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft Actal het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Regeling natuurbescherming) getoetst. Het advies treft u bijgaand aan. PDF logo