Op deze pagina vindt u een overzicht van adviezen die al wel zijn vastgesteld maar nog niet openbaar zijn. De desbetreffende ministeries maken de adviezen openbaar op het moment dat ook de wetgeving openbaar wordt. Zodra een advies openbaar is  gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden op de pagina “Adviezen” op deze  site.

 

De  adviezen staan gerangschikt naar ministerie.

 

Algemene  Zaken

Geen vastgestelde adviezen

 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Geen vastgestelde adviezen

 

Buitenlandse Zaken

Geen vastgestelde adviezen

 

Defensie

Geen vastgestelde adviezen

 

Economische Zaken

25-8-2016: Wijziging Handelsregisterwet

 

Financiën

Geen vastgestelde adviezen

 

Infrastructuur en Milieu

27-10-2016: Aanvullingswet bodem en geluid

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geen vastgestelde adviezen

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29-09-2015: Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

5-1-2017: Wijziging besluit inburgering

 

Veiligheid en Justitie

Geen vastgestelde adviezen

 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2015: Uitvoeringsbesluit Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg

1-12-2016: Wet Versterking handhavingsinstrumentarium IGZ

22-12-2017: Wet Fusie IJZ en IGZ

 

Wonen en Rijksdienst

Geen vastgestelde adviezen