Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet

Twee amendementen die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de wet op het accountantsberoep, brengen mogelijk veel extra regeldruk met zich mee. Dat schrijft Actal in een advies  dat het op 10 februari 2012 heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De extra regeldruk vloeit o.a. voort uit de verplichte roulatie van accountantskantoren en uit de voorgestelde scheiding tussen enerzijds advies- en assurance diensten en anderzijds controlediensten van de accountants. De amendementen zorgen voor een Nederlandse kop op aanstaande Europese regelgeving. Actal adviseert om de regeldrukeffecten van de amendementen in beeld te brengen en de huidige amendementen niet te steunen.

Brief aan Vz TK over de wet op het accountants beroep