Vereenvoudig aanvraag en wijziging parkeervergunningen

De aanvraag en wijziging van gemeentelijke parkeervergunningen leidt tot onnodig veel regeldruk voor burgers. De aanvraag zou in alle gemeenten digitaal moeten kunnen, waarbij gemeenten geen gegevens moeten vragen die zij zelf al in bezit hebben of waar zij zelf toegang toe hebben. Ook  adviseert Actal om het op naam zetten van een nieuwe auto te bundelen met een aanvraag voor het wijzigen van de parkeervergunning. De gemeente krijgt dan (automatisch) van de RDW een signaal dat een parkeervergunning moet worden gewijzgd. Actal heeft dit advies uitgebracht aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en in afschrift aan de 38 grootste gemeenten van Nederland die het heeft onderzocht. Ook heeft Actal het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – verantwoordelijk voor de vermindering van de regeldruk voor burgers – uitgebracht om gemeenten aan te sporen de regeldruk van parkeervergunningen te verminderen.

 

De regeldruk van parkeervergunningen wordt veroorzaakt door twee knelpunten. Een parkeervergunning kan in bijna de helft van de gemeenten nog steeds niet digitaal aangevraagd worden. Burgers moeten voor een aanvraag of wijziging naar het loket komen. Daarnaast vraagt bijna de helft van de gemeenten bij een aanvraag of wijziging van de parkeervergunning informatie op bij burgers, die al bij de overheid bekend is. Het gaat om gegevens over de auto of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

 

“De tijd dat burgers voor iedere aanvraag naar het gemeenteloket moet komen, zou ver achter ons moeten liggen” stelt Collegevoorzitter Ten Hoopen. “Een digitale aanvraag bespaart burgers veel tijd. Ook moeten gemeenten burgers niet meer belasten met de vraag om  bewijsstukken, terwijl de informatie al bij de overheid bekend is. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld zelf in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kijken. Een kopie van het kentekenbewijs is dus niet nodig om een parkeervergunning aan te vragen. Veel gemeenten vragen hier nog wel om, zelfs als de aanvraagprocedure gedigitaliseerd is. Dat sommige gemeenten zelfs om een uittreksel uit hun eigen GBA vragen, is niet uit te leggen.”

 

Actal adviseert om het op naam zetten van een nieuwe auto te bundelen met een aanvraag voor het wijzigen van de parkeervergunning. “Het moet mogelijk zijn om bij de tenaamstellingsprocedure – bij de autogarage of het postkantoor – aan te geven dat ook de parkeervergunning gewijzigd moet worden. De RDW stuurt dan een automatisch bericht naar de gemeente. Die stuurt vervolgens de gewijzigde vergunning naar
de burger op. Dat scheelt burgers veel gedoe.”