Advies vergoeden bouwtechnische en financiële bijstand Groningen

Bewoners en ondernemers in Groningen die bouwtechnisch en/of financieel advies willen, kunnen de facturen daarvoor voortaan door de overheid laten betalen. De regeldruk die hiermee gemoeid is, is nog niet volledig in beeld gebracht. Ook is te overwegen om de gestelde kwaliteitseisen voor adviseurs te versimpelen. Dat schrijft ATR in een advies aan de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK).

Kwaliteitseisen adviseurs

De regeling bevat vrij gedetailleerde kwaliteitseisen voor adviseurs om bewoners en ondernemers te beschermen tegen adviseurs die mogelijke onvoldoende goede adviezen kunnen geven. Zo moet een bouwkundig adviseur bijvoorbeeld aantonen versterkingsadviezen te kunnen vertalen in versterkingsmaatregelen. Deze gedetailleerde eisen kunnen zorgen voor onnodige regeldruk, zoals het overleggen van bewijzen van relevante opleidingen uit een (ver) verleden.

Mogelijk alternatief

Een mogelijk minder belastend alternatief is om alleen voor te schrijven dat adviseurs onafhankelijk moeten zijn, minimaal een bepaald aantal jaar in het vak moeten zitten en bewezen ervaring hebben met advies aan gebouweigenaren in het bevingsgebied. Het is niet duidelijk of dit alternatief is overwogen.

Regeldruk niet berekend

Gebouweigenaren en adviseurs moeten aan verplichtingen voldoen. De gevolgen voor gebouweigenaren zijn beschreven, maar niet berekend. Dit moet nog gebeuren. Verder ontbreekt een berekening van de gevolgen voor adviseurs.

De formele titel van het advies is de Wijziging van de Regeling Tijdelijke wet Groningen in verband met het vergoeden van bouwtechnische en financiële bijstand buiten bezwaar en beroep.

ATR advies staatssecretaris EZK – Regeling TwG i.v.m. vergoeden bouwtechnische en financiële bijstand