Verhoging maximum onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is sinds 2006 niet meer verhoogd. De reiskosten, waaronder de brandstofkosten, zijn sinds die tijd gestegen. Daarom wil het kabinet het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhogen.

De werkgever kan voor de kosten van vervoer, een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand voor alle zakelijke kilometers die de werknemer aflegt. De werkgever kan werknemers onbelast reiskosten vergoeden, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

De kosten van autogebruik en openbaar vervoer zijn sinds 2006 harder gestegen dan de gemiddelde prijzen. De brandstofkosten zijn sinds het najaar van 2021 nog verder gestegen.

De gevolgen voor regeldruk van het verhogen van het maximum dat onbelaste mag worden vergoed voor reiskosten leidt tot een eenmalige regeldruk voor werkgevers van € 7,4 miljoen. ATR vindt dat deze inschatting nog te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de regeldruk. Het eenvoudig mededelen dat de reiskostenvergoeding al dan niet is verhoogd zal niet voor alle werknemers meteen helemaal duidelijk zijn. ATR adviseert om de gevolgen voor de regeldruk daarmee aan te vullen.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Advies reiskostenvergoeding