Verklaring accountant bij controle gebruik energiebronnen niet meer nodig

Het is positief dat energieproducenten niet langer een accountantsverklaring hoeven te overleggen bij de controle van de energiebronnen die zij gebruiken. Het leidt tot minder lastendruk. Tegelijk is het verbazingwekkend dat na vele jaren pas blijkt dat de accountantscontroles niet nodig waren geweest. Dat schrijft ATR in advies op de wijziging van een regeling van het ministerie van EZK.                  

Onuitvoerbare controle

Energieproducenten moesten in ieder geval sinds 2003 een verklaring van de accountant overleggen voor garanties van oorsprong. De gedachte daarbij was dat een accountant een oordeel zou vellen over de oorsprong (waar komt het vandaan) en de verhouding (hoeveel wordt er gebruikt) van verschillende energiebronnen die zij gebruiken. Die controle van de accountant blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar.

Beheersverklaring kan nog simpeler

Daarom mogen producenten voortaan een zogeheten eigen beheersverklaring opstellen. Nog altijd moet men in een dergelijke verklaring inzicht geven in welke niet-hernieuwbare grondstoffen ze precies gebruiken. De toegevoegde waarde van deze nadere uitsplitsing is niet duidelijk. Daarom adviseert ATR de beheersverklaring zodanig vorm te geven dat producten alleen inzicht hoeven te geven in de verhouding tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen die zij hebben gebruikt.

Forse onnodige regeldrukgevolgen

Met de wijziging van de Regeling wordt duidelijk dat accountantsverklaringen geen praktische meerwaarde hebben. Bedrijven hebben dus jarenlang onnodige kosten moeten maken. Hoewel het positief is dat de regeldruk wordt verminderd, past verbazing over het feit dat deze aanpassing nu pas wordt doorgevoerd. Vele miljoenen aan regeldruk waren – achteraf gezien – te voorkomen geweest.

Dit advies betreft de Wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong in verband met de assurancerapportage van een externe accountant voor producenten die met biomassa hernieuwbare energie of elektriciteit met verschillende typen niet-hernieuwbare brandstoffen produceren.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Wijziging Regeling gvo’s en cvo’s i.v.m. assurancerapportage.