Verplicht eenmanszaak niet om btw-nummer op website te zetten

Een onderneming die een eigen website heeft, moet informatie geven over de onderneming achter de website. Zo kan iedereen te weten komen wat voor onderneming het is en hoe men in contact kan komen met die onderneming. Daarom is elke onderneming verplicht om bijvoorbeeld zijn btw-nummer op zijn website te publiceren. Voor eigenaren van eenmanszaken is dat een probleem, want bij deze bedrijven is het btw-nummer gebaseerd op het burgerservicenummer (BSN). De verplichting tot openbaarmaking van het btw-nummer betekent dus een verplichting tot openbaarmaking van het BSN. Dit lijkt niet in overeenstemming te zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “Op die manier staan de eenmanszaken voor een onoplosbaar dilemma: enerzijds verplicht de overheid ze om hun btw-nummer en daarmee hun BSN openbaar te maken, en anderzijds raadt de overheid dat met klem af met het oog op identiteitsfraude.”

 

Voor de hand zou liggen om btw-nummers niet meer te baseren op het BSN. Uit de gesprekken die Actal in het kader van dit advies heeft gevoerd, bleek dat dit problemen oplevert in de uitvoering (i.c. de inning van btw). Actal adviseert daarom om eenmanszaken gewoon uit te zonderen van de plicht tot bekendmaken van hun btw-nummer. Zo’n uitzondering maakt het nog steeds mogelijk om de onderneming achter de website te vinden, want dit kan immers ook op basis van andere informatie (zoals het KvK-nummer) . En het btw-nummer blijft beschikbaar voor de zakelijke relaties van de eenmanszaak, want dat staat op de factuur.

 

Het advies van Actal vindt u hier.