Verplichte digitale communicatie bewindvoerders onvoldoende onderbouwd

Professionele wettelijke vertegenwoordigers, zoals bewindvoerders, communiceren straks verplicht digitaal met de rechtspraak. Dit volgt uit een voorgenomen besluit van de minister voor Rechtsbescherming. Uit het besluit blijkt echter niet wat de verplichting oplevert. ATR geeft in overweging om dat nader toe te lichten en adviseert verder om te bezien hoe de werkbaarheid kan verbeteren en om de regeldrukgevolgen in beeld te brengen.

Probleemanalyse ontbreekt

Het voorgestelde besluit verplicht professionele wettelijke vertegenwoordigers om elektronisch te communiceren in zaken over curatele, bewind en mentorschap. Nu is dit vrijwillig. Het college geeft in overweging om toe te lichten wat de verplichting oplevert.

Huidig systeem kan beter

Uit de reacties op internetconsultatie blijkt dat het systeem van elektronisch communiceren niet (altijd) goed werkt. Het is daarom de vraag of een verplichting niet te vroeg komt. Het college adviseert om hier nader op in te gaan.

De formele titel van dit voorstel luidt Besluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers.

ATR advies aan de minister voor Rechtsbescherming- Besluit verplicht elektronisch communiceren.