Verplichte ondertekening participatieverklaring veroorzaakt extra regeldruk

Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet Inburgering breidt het bestaande inburgeringsexamen uit met een participatietraject. Nieuwkomers krijgen in dit verplichte traject informatie over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het wetsvoorstel verplicht hen verder om ook de participatieverklaring te ondertekenen. Actal wijst in zijn reactie op de consultatieversie van het wetsvoorstel er op dat iedere verplichting regeldruk veroorzaakt. Het vraagt daarom aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de noodzaak van de verplichte ondertekening goed te motiveren.

 

De gewijzigde wet verhoogt zowel de eenmalige als de structurele regeldruk. Het verplichte traject kost gemeenten en nieuwkomers extra tijd en geld. Actal constateert dat deze regeldrukeffecten niet zijn berekend in het wetsvoorstel. Ook maakt de toelichting bij het wetsvoorstel niet duidelijk hoe het ministerie deze effecten heeft meegewogen in de voorbereiding. Daarom vraagt Actal de minister om berekening en verantwoording wel op te nemen in de toelichting bij het definitieve wetsvoorstel.