Verruiming vrijstelling loonheffing ov-abonnementen

Het kabinet wil de huidige vrijstellingen voor OV-abonnementen in de loonhefifng samenvoegen. Bovendien wil het de regelgeving vereenvoudigen. Met dit voorstel hoeft de werkgever niet meer te berekenen welk privévoordeel zijn werknemers hebben, omdat dit privégebruik wordt vrijgesteld van loonheffing (mits de OV-kaart ook zakelijk wordt gebruikt, waaronder ook woon-werkverkeer wordt gerekend). Daarmee leidt het voorstel tot aanzienlijke vereenvoudigingen voor de werkgever. Dit schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk in een advies aan de Staatssecretaris van Financiën.

Formele regeldruk onvolledig in beeld

De verruiming van de vrijstelling leidt tot minder regeldruk, want werkgevers hoeven geen nacalculatie meer te doen. ATR merkt op dat de omvang van de reductie wordt onderschat. Bij de berekening worden namelijk niet de spelre-gels van de Rijksbrede methodiek gehanteerd. Volgens die spelregels ligt de vermindering van de regeldruk vier keer zo hoog als die berekend is bij het voorstel. De structurele regeldruk wordt € 2.880.000 minder (en niet € 720.000).

De formele titel van het voorstel is Verruiming vrijstelling ov-abonnementen in de LH en dit is onderdeel van het BP 2024.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Verruiming vrijstelling ov-abonnementen in de LH.