Vervang de verplichte keuring voor kleine, seriematig geproduceerde stookinstallaties door voorlichting

Zonder in te leveren op veiligheid kan de overheid de verplichte keuring voor seriematig geproduceerde stookinstallaties vervangen door voorlichting. Het gaat om kleine stookinstallaties die bedrijfsmatig worden gebruikt, zoals luchtverhitters, ovens, drogers en fornuizen. Actal, het adviescollege voor vermindering regeldruk, schrijft dit in een advies aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

 

In Zweden werkt het goed

De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen geeft lidstaten de keuze: óf verplichte periodieke keuring van kleine stookinstallaties, óf voorlichting aan de gebruikers ervan. Nederland hanteert op dit moment een keuringsverplichting. Zweden heeft het voor ondernemers gemakkelijk en goedkoop gemaakt. Het Zweedse Energieagentschap heeft de taak gekregen ondernemers goed te informeren. Jan ten Hoopen (collegevoorzitter Actal): “Als de Zweden het zo kunnen organiseren, dan kunnen wij het ook. Hiermee kan het kabinet de regeldruk voor ondernemers merkbaar verminderen. Nederland telt ongeveer 5.000 van zulke apparaten, die periodiek worden gekeurd. Dat kost toch iedere keer weer zo’n € 400”.

 

Nut en noodzaak verplichte keuring onduidelijk

Het doel van de periodieke keuring is een veilige installatie, optimale verbranding en energiezuinigheid. Maar deze doelen worden ook op andere manieren nagestreefd: de CE-markering, de energiebelasting als stimulans voor energiebesparing, de civielrechtelijke aansprakelijkheid van producent en gebruiker, etc. Het is onduidelijk waarom een keuringsverplichting eigenlijk nog nodig is voor kleine, seriematig geproduceerde stookinstallaties? Uit inspecties is namelijk gebleken dat het overgrote merendeel van deze installaties in orde is, aldus de evaluatie van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties. Dit is ook te verwachten, omdat deze installaties een CE-markering hebben. Met de CE-markering geeft de producent aan te voldoen aan de eisen op het gebied van de veiligheid, gezondheid en het milieu bij ingebruikname van de stookinstallatie. Bovendien verricht een ondernemer veelal goed onderhoud, om bedrijfstilstand te voorkomen.