Vervolgstappen nodig voor loonsomheffing

Het kabinet moet concrete  vervolgstappen nemen ten einde de loonsomheffing dichterbij te brengen. Dit schrijft Actal in zijn advies van 8 februari 2012 aan staatssecretaris Weekers van Financiën over de Verkenning loonsomheffing die onlangs aan de Tweede Kamer is  aangeboden. Actal is van mening dat de loonsomheffing positief kan bijdragen aan het terugdringen van de regeldruk voor bedrijven.

 

De Verkenning brengt de dilemma’s bij invoering van de loonsomheffing in kaart en schetst de oplossingsrichtingen. Op het punt van de te nemen vervolgstap mist de Verkenning volgens Actal helderheid en duidelijkheid. Daarmee blijft besluitvorming over een concrete vervolgstap buiten het bereik van de verkenning. Het had vanuit de optiek van voortgang de voorkeur verdiend als deze thans al mogelijk zou zijn geweest. Daarvoor is echter een concrete berekening van de effecten op de regeldruk en die op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en UWV onmisbaar. Alleen met een overzicht van deze effecten kan worden vastgesteld of de doelen van het kabinet worden bereikt. Actal adviseert de Staatssecretaris zo spoedig mogelijk de effecten voor de regeldruk en de uitvoeringskosten te kwantificeren.