Verwijzingsportaal bankgegevens

Op 19 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens.

Het voorstel regelt de geautomatiseerde ontsluiting van identificerende gegevens van bankklanten. Daarvoor wordt een centraal systeem ingericht waar die gegevens kunnen worden geraadpleegd door opsporingsdiensten. Het gaat o.a. om de naam, bankrekeningnummer en de status van de bankrekening. Saldi en overboekingen zullen niet worden uitgewisseld.

Dit voorstel vloeit voort uit de 4e anti-witwasrichtlijn die een centraal systeem verplicht stelt. Het voorstel wijzigt niets aan de opsporingsbevoegdheden. Alleen de manier waarop opsporingsdiensten deze gegevens uitvragen verandert. Waar dat tot nu toe op papier gebeurt, zal dat in de toekomst geautomatiseerd plaatsvinden. Dat levert een vermindering van de regeldruk op voor de betrokken banken. Die reductie is echter nog niet berekend. Daarom adviseert ATR de minister van Financiën om de gevolgen voor de regeldruk alsnog kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan Minister van Financiën over portaal bankgegevens