Verzamelwet EZK 2020

De Waarborgwet 2019 is op 1 juli 2020 inwerking getreden. Na inwerkingtreding is echter een risico op consumentenmisleiding geconstateerd bij zgn. samengestelde edelmetalen. Een voorbeeld van een samengesteld voorwerp is een zilveren ring met een zeer dunne gouden opperlaag. Bij dergelijke ringen is het mogelijk dat consumenten de indruk krijgen dat het voorwerp van goud is. Met de nu voorgestelde wetswijziging krijgt de toezichthouder de wettelijke mogelijkheid om op te treden als consumenten worden misleid. In de Verzamelwet EZK 2020 zijn daartoe aanvullende verplichtingen voor handelaren opgelegd.

De onderbouwing van nut en noodzaak van de maatregelen is volgens ATR adequaat. Het voorstel legt geen onnodige verplichtingen op. En het houdt rekening met de werkbaarheid voor de handelaren die aan de verplichtingen moeten voldoen. De regeldruk is echter niet toereikend in kaart gebracht. Het advies is om het voorstel vast te stellen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van EZK – Verzamelwet EZK 2020

zie ook Inbreng verslag van (wetsvoorstel) Tweede Kamer der Staten-Generaal