Verzamelwet Gegevensverwerking VWS II

Het wetsvoorstel is een verzamelwet. Het moet zorgen voor een toereikende wettelijke grondslag voor een aantal gegevensverwerkingen en verstrekkingen binnen het VWS domein. De wijzigingen zijn óf een technische verduidelijking van de bestaande bepalingen inzake de gegevensverwerkingen of verstrekkingen, óf zij scheppen daarvoor – om onzekerheden of knelpunten weg te nemen – een toereikende wettelijke grondslag. De wijzigingen beperken de regeldruk omdat handelingsverlegenheid onder uitvoerenden en discussies over de juridische houdbaarheid van de verwerkingen en verstrekkingen daarmee tot het verleden gaan behoren. Het voorkomt ook dat een toevlucht moet worden genomen tot (het vragen van) toestemming van cliënten om rechtmatig te kunnen handelen.

Het wetsvoorstel en de toelichting daarop hebben ATR geen aanleiding gegeven tot opmerkingen. Daarom heeft ATR de minister van VWS geadviseerd om – vanuit optiek van regeldruk – het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport -Verzamelwet Gegevensverwerking VWS II.