Verzamelwet VWS 2018

Op 29 september 2017 is de Verzamelwet VWS 2018 voor advies aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Met de wet repareert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal wetstechnische en redactionele onvolkomenheden in bestaande wetgeving. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd en worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe Europese verordening en nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
In een brief laat ATR aan de minister van VWS weten dat de wet gevolgen voor de regeldruk heeft. De toelichting brengt deze effecten vrijwel correct en volledig in beeld. De brief benadrukt het belang van het in beeld brengen van de regeldruk voortvloeiend uit de procedures ter verkrijging van exportverklaringen en toelatingsbeschikkingen. Weliswaar zijn die procedures staande praktijk, het belang aan transparantie vraagt toch om inzicht in de omvang van het tijdsbeslag en de kosten. Dat specifieke inzicht biedt de toelichting nog niet. De brief bevestigt het beeld dat de wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot deze documenten voor ondernemers niet merkbaar zullen zijn.

ATR advies aan  Ministerie van VWS inzake Verzamelwet VWS 2018