Vier wijzigingen nodig bij voorstel Ladder duurzame verstedelijking (Bro)

Op 24 juni 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een internetconsultatie opengesteld voor een nieuwe, verbeterde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder helpt overheden om zorgvuldige, ruimtelijke afwegingen te maken bij nieuwe, stedelijke ontwikkelingen. Het doel: zorgvuldig ruimtegebruik, minder leegstand en minder onnodig ‘bouwen in de wei’. In een reactie op de internetconsultatie adviseert Actal de minister om het voorstel op vier punten aan te passen.

 

  • Bereken de besparing

Met de nieuwe ladder moeten de onderzoekslasten voor ondernemers en andere belanghebbenden minder worden. Het voorstel maakt echter niet duidelijk met hoeveel deze lasten moeten afnemen. Actal adviseert om de vermindering te specificeren en de besparing ten opzichte van de oude situatie te berekenen.

 

  • Communiceer de ondergrenzen

In de afgelopen jaren zijn er in de jurisprudentie grenzen ontstaan waaronder de ‘ladderplicht’ niet geldt. Actal adviseert om alle relevante ondergrenzen expliciet te benoemen in de handreiking bij de ladder. En om te onderzoeken of er ook zo’n ondergrens kan komen voor het aantal vierkante meters bedrijfs- en kantoorruimte.

 

  • Schrijf ook voor ondernemers

De handreiking is nu vooral geschreven voor gemeenten. Actal adviseert om ook een versie te maken vanuit het perspectief van ondernemers en andere belanghebbenden. Die versie moet duidelijk maken wanneer de toepassing van de ladder standhoudt bij de rechter.

 

  • Zorg voor één universele ladder

Naast de landelijke ladder zijn er ook verschillende provinciale ladders. Soms wijken deze ladders af van de landelijke. Dit levert extra regeldruk op voor ondernemers: ‘zoek de verschillen’ tussen twee beoordelingskaders. Actal adviseert de minister om samen met de provincies toe te werken naar één universele ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’.