Vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5)

Het kabinet heeft besloten met een NOW-5 te komen. De directe aanleiding is dat bedrijven in een aantal sectoren, zoals de horeca en niet commerciële dienstverlening, vanaf 12 november 2021, als gevolg van een verruiming van de sluitingstijden (die deel uit maakt van de recente coronamaatregelen van het kabinet) opnieuw met omzetverlies te maken hebben gekregen. De verdere verruiming van de sluitingstijden per 28 november 2021 versterkt deze gevolgen. Daardoor is er opnieuw een belang om zoveel mogelijk personeel in dienst te kunnen houden en ondernemers voldoende ondersteuning te bieden om de periode van omzetverlies te overbruggen. De NOW-5 gaat gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Om werkgevers ruimhartig te blijven steunen is de NOW-5 bijna identiek aan de NOW-4. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag op 40% (voor premies en belastingen) en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon (ruim € 9.000,-). Ook blijft in de NOW-5 de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80%. In tegenstelling tot zijn voorgangers biedt de NOW-5 wel de mogelijkheid aan starters om een subsidie toegekend te krijgen.

In een advies aan de Staatssecretaris van SZW laat ATR weten dat de toelichting op de NOW-5 helder is ten aanzien van de doelstelling van de regeling: banenbehoud en financiële (overbruggings)ondersteuning van werkgevers. NOW-5 continueert de robuuste aanvraag- en verantwoordingsprocedure, waarbij hergebruik van gegevens uit eerdere aanvragen de extra regeldruk voor aanvragers beperkt houdt. In de regeling zijn ten aanzien van de omzetperiode en deelname van starters keuzes gemaakt die minder conflictopwekkend zijn dan bij de voorgangers van de NOW-5 het geval was. Dat draagt bij aan minder regeldruk voor aanvragende werkgevers. ATR ziet geen minder belastende alternatieven voor de aanvraag- en verantwoordingsprocedure en de overige keuzes die zijn gemaakt. Omdat de regeling nauwelijks afwijkt van die van zijn voorgangers (die werkbaar zijn gebleken) is voldoende aannemelijk dat ook de NOW-5 werkbaar voor werkgevers is. De regeldrukparagraaf biedt op handelingsniveau inzicht in de regeldrukgevolgen voor werknemers en werkgevers. Omdat er geen adviespunten zijn adviseert ATR de regeling vanuit optiek van regeldruk vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Vijfde Tijdelijke Noodm. overbrugging werkgelegenheid (NOW-5)