Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor het volgen en traceren van tabaksproducten. Dit voorstel implementeert twee artikelen van de tabaksrichtlijn van de EU. Die richtlijn verplicht om alle verpakkingen van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke nummers en echtheidskenmerken. Dat is noodzakelijk voor het terugdringen van illegale handel in tabaksproducten. Die illegale handel belemmert beleid en regelgeving die zijn gericht op ontmoediging van roken.

In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat ATR weten dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel toereikend zijn gemotiveerd. Voor het aanbrengen van de echtheidskenmerken geeft de richtlijn twee mogelijkheden. Die kenmerken opnemen in de accijnszegels of los daarvan op de verpakkingen aanbrengen. Welke variant het minst belastend is, kan niet worden bepaald omdat hiervoor (nog) geen regeldruk in beeld is gebracht. ATR adviseert om de regeldruk van beide mogelijkheden in beeld te brengen en te kiezen voor het minst belastend alternatief. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van VWS over Traceren van tabaksproducten w.g